menu

Welkom bij Jaarfeesten in Zwolle 


Rudolf Steiner: ‘En zo zullen we ontdekken dat er in de kringloop van het jaar iets geestelijks leeft, dat bij de menselijke ziel hoort; we zullen ontdekken dat het Christus­wezen bij de kringloop van het jaar met zijn geheimen hoort’.

In 1923 schildert Rudolf Steiner de kringloop van het jaar als een ademproces van de aarde. De aarde ademt in de winter in en in de zomer uit. Bewust of onbewust heeft de mens aan de grote beweging van de jaargetijden deel. Zo doet de aarde zich kennen als een levend organisme, waarachter geestelijke wezens schuilgaan.

Vier aartsengelen zijn verbonden met de vier grote jaarfeesten: Gabriël met Kerstmis, Rafaël met Pasen, Uriël met Sint-Jan en Michaël met het Michaëlsfeest zelf. Steiner benadrukt het belang van het vieren van deze jaarfeesten als een middel om ons bewustzijn af te stemmen op de ritmes van de natuur en om verbinding te maken met hogere spirituele krachten. Hij beschrijft hoe deze feesten dienen als momenten van bezinning en geestelijke groei.

Van 1997 tot 2002 werd op initiatief van leden van de Antroposofische Vereniging, regio Zwolle jaarlijks het Michaelsfeest gevierd. Na een rustperiode van veertien jaar werd in 2016 de draad weer opgepakt. In 2017 is het besluit genomen ook de andere drie grote jaarfeesten te gaan vieren: Kerst, Pasen en Sint Jan.

Op deze website wordt een overzicht gegeven van de vieringen door de jaren heen en een vooruitblik op de komende viering(en). Deze zijn geheel openbaar.

Smeedwerk als kunstzinnig resultaat van een gezamenlijke activiteit tijdens de Michaëlsviering in 2017.


Foto links: Sluitsteen van het gewelf in de doorgang van de uit 1409 daterende Sassenpoort, inclusief de metalen lans waarmee Michaël de draak doorboort.

Foto rechts: Sassenpoort in Zwolle, waar Michaël ook op de gevel is afgebeeld.

Op enkele tientallen plekken in de binnenstad van Zwolle zijn historische (en recente) beelden en afbeeldingen van beschermheilige aartsengel Michaël te bezichtigen, waaronder in het stadhuis, de Grote Kerk en de Peperbus.