menu

Michaelsviering 

19 september 2017  

Michael en het ijzer

Vorig jaar op 15 oktober zijn we gestart met de ledenavonden van de Antroposofische Vereniging afdeling Zwolle en omstreken, met een Michaelsviering op Biologisch dynamisch bedrijf de Zonnehorst in Punthorst. Daar hebben we B.D. preparaten gemaakt.

Dit jaar gaan we op dinsdagavond 19 september naar de smid, ijzer en vuur, door de mens kan het worden omgevormd tot iets goeds. Smid Taru van den Born, laat het ons zien.

Daarna neemt Madeleine de Vletter-Wulff ons mee in een voordracht over ontwikkeling en tegenkrachten.

Van harte wordt u dit jaar weer uitgenodigd hier bij te zijn. Voor deelname zie bijgevoegd document. Daar kunt u ook de locatie vinden waar het gaat plaatsvinden.

Tot dan!

Werkgroep Michael van de Antroposofische Vereniging afdeling Zwolle en omstreken.

Henk van Hove

Kees Kromme

Marijke van Hove

Programma en locatie:

Michael-en-het-ijzer.pdf