menu

Uitgestelde Kerstviering 2021/2022 

dinsdag 22 februari 2022  

Liefde en Wijsheid

Schildering door Lia Zandvliet

Wij nodigen u graag uit voor onze bijeenkomst op dinsdagavond 22 februari.

De avond heeft als thema Liefde en Wijsheid, waarover Gerard Reijngoud een lezing zal houden.

Gerard: "Willem Wilmink schreef eens het volgende versje:

Een duif werd naar Amiens gebracht

en is nog vlugger dan men dacht

gezond en wel teruggekeerd.
Nooit had de duif ervoor geleerd.

'Het is instinct', wordt er gezegd,
Maar daarmee is niets uitgelegd.

In die duif is veel liefde en wijsheid geïnvesteerd. Door de duivenliefhebber uiteraard, maar ook door dat 'instinct'. Er is liefde en wijsheid om ons heen dat herkennen we snel. Maar er is ook wijsheid en liefde die, wat verborgen, een nog grotere rol speelt. Een avond om wat dichterbij de liefde achter de liefde en de wijsheid achter de wijsheid te komen. Waar ik het die avond over heb, zal zijn de oorsprong van liefde en wijsheid te belichten aan de hand van Paulus' eerste brief aan de Korintiërs, aan het gulden vlies, de zgn. ridderdeugden (misschien nog de zeven hoofdzonden als er nog tijd over is). Het wordt een heel verhaal waar veel van waar ik mee bezig ben, samenkomt".

Na de pauze zal Gerard een ritmische workshop houden en zal er gelegenheid zijn om vragen te stellen of met elkaar in gesprek te gaan. Ook wordt er voor muziek (viool en piano) en een gedicht gezorgd en in de pauze voor koffie en thee.

De ruimte in de school is groot genoeg om afstand te houden van elkaar voor wie dit wil. Met het plaatsen van de stoelen zal daar rekening mee gehouden worden. Wij vinden het fijn om u (weer) te kunnen begroeten en vragen u om uw deelname aan de avond aan ons door te geven, bij voorkeur per e-mail:

Vrije School Michaël, Bachlaan 8, 8031 HL Zwolle

20.00 – 22.00 uur / Vanaf 19.30 uur inloop met koffie/thee

Wij vragen u om een vrijwillige bijdrage

Info: tel. 06-25172519 (Imke Jelle van Dam) / tel. 06-12566851 (Lia Zandvliet)