menu

Michaelsfeest 

1997-2002  

Zes Michaelsvieringen

In de periode 1997 t/m 2002 is in Zwolle jaarlijks op 29 september een Michaelsfeest georganiseerd met een openbaar karakter.

Alleen van 2001 en 2002 is een programma bewaard gebleven.


Michaelviering 2001

Als een vrij initiatief heeft een groep mensen besloten (sinds 1997) jaarlijks het Michaëlsfeest te vieren. De invulling van het feest is elk jaar weer nieuw, waarbij deels wordt voortgeborduurd op elementen van voorgaande jaren. Onderstaand treft u een programma aan voor 28/29 september 2001. Iedere geïnteresseerde wordt van harte uitgenodigd aan dit feest deel te nemen. Men kan er voor kiezen het gehele programma mee te maken. Ook als men niet alle programma-onderdelen bij wil wonen is men van harte welkom. Het Michaëlsfeest richt zich in principe op jong en oud. Toch zijn er delen van het programma, die minder geschikt zijn voor jongere kinderen. In onderstaand programma wordt dat aangegeven. Omdat dit jaar Michaëlsdag op een zaterdag valt is met de invulling van het programma rekening gehouden met de traditionele viering van Michaël door de Vrije School in Zwolle. Er is daarbij voor gezorgd dat er geen overlap plaatsvindt. Tot slot: men hoeft zich voor deelname aan het Michaëlsfeest, zoals hieronder beschreven, niet op te geven. Alle programma-delen gaan door ongeacht het aantal deelnemers en ongeacht het weer. De voorbereidingsgroep hoopt op een geslaagde Michaëlsviering.

Anneke van Zanten,
Lia Zandvliet,
Margot Schermer
Bert Kraai
Kees Kromme
Imke Jelle van Dam

Vrijdagavond 28 september 2001

19.24 uur, ten tijde van de zonsondergang: ieder neemt op de plek waar hij of zij zich bevindt (thuis of onderweg) innerlijk in het bewustzijn het feest dat op dat tijdstip begint.

20.00 uur: bijeenkomst voor volwassenen in cluster C van Centraal Wonen, Rijnlaan 239A. Op deze avond kan iedere bezoeker die dat wil iets inbrengen wat met Michaël samenhangt. Dat kan bijvoorbeeld een gedicht, een spreuk, een verhaal of een lied zijn, maar ook een actuele gebeurtenis zijn waarover op tv of in de krant wordt bericht of een eigen ervaring of beleving. Het kunnen ook vragen zijn. Op deze avond zal de eigen inbreng worden afgewisseld met het zingen van Michaelsliederen en het oefenen van een Michaelsspreuk (zie aan achterzijde).

22.00 uur: omstreeks deze tijd wordt de avond afgesloten.

Zaterdag 29 september 2001

6.37 uur: in alle stilte buiten verzamelen bij de ingang van de Projectruimte van Centraal Wonen, Rijnlaan 227A. Vervolgens lopend naar de Wijde Aa (loopafstand circa 10 minuten), waar de zonsopkomst wordt afgewacht.

7.37 uur: bij zonsopkomst wordt de spreuk (zie ommezijde) gezamenlijk uitgesproken.

8.00 uur: gezamenlijke broodmaaltijd in de Projectruimte van Centraal Wonen (Rijnlaan 227A). Men wordt verzocht zelf brood, boter en beleg mee te nemen. Voor koffie en thee wordt gezorgd, evenals voor kopjes, borden en bestek.

Na de maaltijd kan ieder zijns/haars weegs gaan. Voor wie wil kan (gezamenlijk) naar het Engelse Werk gaan (auto/fiets), waar de kinderen van de Vrije School Michaël van 9.30 tot 12.00 uur het Michaëlsfeest vieren.

12.00 tot 13.15 uur: geen programma-invulling.

13.15 uur: verzamelen bij de Projectruimte van Centraal Wonen, Rijnlaan 227A.

13.29 uur: zon staat op het hoogste punt. We doen enkele ritme- en evenwichtspelletjes.

14.30 uur: brain/beelden-stormen over een toekomstig Michaëlspel. Kunne we in de toekomst een Michaëlspel opvoeren? We proberen tot ideeën en beelden te komen.

Theepauze

15.30 - 17.00 uur: kunstzinnige activiteit.

17.30 uur: koud buffet met eigen meegebrachte ‘Michaël’-gerechten ten behoeve van de ander. Men eet dan ook van wat anderen hebben toebereid. Borden en bestek zijn aanwezig.

18.45 uur: vertrek naar overzijde van de Wijde Aa (circa 20 minuten lopen).

19.22 uur: Zonsondergang + afsluiting d.m.v. de spreuk.

P.S. Aan de deelnemers wordt een kleine vrijwillige bijdrage gevraagd t.b.v. koffie/thee, de zaalhuur en de kunstzinnige activiteit.

(Naschrift: de spreuk is in het archief niet teruggevonden)


Michaelviering 2002

29 september: Michaëlsdag

Van oudsher is 29 september gewijd aan de aartsengel Michael. Zo wordt bijvoorbeeld op de Vrije School elk jaar het Michaëlsfeest gevierd. (Om praktische redenen vindt het feest voor de ouders en kinderen dit jaar op

zaterdag de 28ste plaats).

Een kleine initiatiefgroep is enkele jaren geleden begonnen steeds op de dag zelf invulling aan het feest te geven. Dit jaar valt Michaëlsdag op een zondag. Er is een programma in twee delen gemaakt:

Zondagmorgen om vijf uur: wandeling (start bij Centraal Wonen) tot zonsopgang en aansluitend ontbijt bij de Wijde AA (bij droog weer) en vroeg op de avond een bezinning op de Grondsteenspreuk van Rudolf Steiner in de projectruimte van Centraal Wonen. De dag wordt afgesloten tijdens de zonsondergang aan de Wijde AA.

Het programma is vrij toegankelijk voor een ieder die geïnteresseerd is. Men kan ook desgewenst aan een deel van het programma deelnemen.

Wie meer wil weten, kan informatie inwinnen bij:

Imke Jelle van Dam

N.B. Met betrekking tot het ochtendprogramma wordt ervoor gewaakt dat de nachtrust niet verstoord wordt!